அஹ்லுல் பைத்தின் சிறப்புகள்                                    ஓ..(வாகன) ஓட்டியே! கற்கள் நிறைந்த

                                    மினா மண்ணில் எழுந்து நில்!

                                    கிப் இல் தடுபட்டவர்க்காய் ஓலமிடு!

                                    யாத்திரீகர் மினாவை அடைந்ததும்

                                    உணர்வு கொண்டெழு!

                                    யூப்பிரட்டீஸின் உருள்கின்ற அலைகள்

                                    போல் இயங்கு

                                    முஹம்மதின் ஆல் மீது அன்பு வைத்தல்

                                                                                 மாறுபாடு என்றால்

                                    எல்லா ஜின்களும் எல்லா மனிதருமேback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next