மறுமை வாழ்வு'கப்று, சுவனத்துச் சோலைகளில் ஒரு சோலை யாகும். அல்லது நரகத்துப் படுகுழிகளில் ஒரு படுகுழியாகும்." (திர்மிதி - பாக.4 -கிதாப் ஸிபத்துல் கியாமா பிரிவு.26 - ஹதீஸ் 2460)

10. ஆன்மீக - பௌதீக ரீதியான கூலி

இம்மையில் செய்த செயல்களுக்காக மறுமையில் வழங்கப்படும் கூலிகள் ஆன்மீக மற்றும் பௌதீக பரிமாணங்கள் கொண்டவை. ஏனெனில், மஆத் என்பது ஆத்மா, சரீரம் ஆகிய இரு அம்சங்களுடனும் தொடர்புபட்ட தாகும். அதாவது, நல்லடியார் களுக்கு அவர்களது இறையச்சத்துக்கான பரிசுகளாக நீரோடைகள் நிறைந்த சுவர்க்கத்துப் பூஞ்சோலைகள், நிரந்தரமாகக் கிடைக்கும் கனி வர்க்கங்கள், மர நிழல்கள், பரிசுத்த மங்கையர் முதலான பல்வேறு இன்ப சுகங்கள் கூறப்படுகின்றன. இவையனைத்தும் உடலுக்கும்  புலனுக்கும் இன்பம் தரக்கூடிய பௌதீக ரீதியான கூலியாகும். நரகத்தில் வழங்கப்படும் பல்வேறு உடல் ரீதியான தண்டனைகளும் இவ்வகையைச் சேர்ந்தவையே.

இவை தவிர, நல்லடியார்களுக்கு மறுமையில் அல்லாஹ்வை அறிதல், பின் அவனது சந்நிதானத்தில் அவனை நெருங்கியிருத்தல் முதலான பல்வேறு சுகங்களும் கிடைக்கின்றன. இவையனைத்தும் ஆத்மீக ரீதியான பேரின்பங்களாகும். சுவர்க்கத் தில் வழங்கப்படுகின்ற பௌதீக பயன்பாடுகள் தொடர்பாக கருத்துரைக்கும் அல்குர்ஆன், ஆன்மீக பயன்பாடுகள் தொடர்பாகவும் குறிப்பிட்டுச் சொல்கின்றது:

'இன்னும் அல்லாஹ்வின் திருப் பொருத்தம் தான் மிகப் பெரியது. அது மகத்தான வெற்றியாகும்."  (09: 72)

ஓர் அடியானுக்கு அல்லாஹ்வின் திருப் பொருத்தம் கிடைத்து, அவனது அருட்பார்வையின் கீழ் இருப்பதை விட சிறந்த இன்பம் வேறேது இருக்க முடியும்? இமாம் அலீ இப்னு ஹுஸைன் அலைஹிஸ் ஸலாம் றிவாயத் செய்யும் ஒரு ஹதீஸில் குறிப்பிடப்படுவதாவது:

அல்லாஹ் அவர்களுக்குக் கூறுவான், 'உங்களை நான் பொருந்திக் கொண்டதும், உங்கள் மீது நான் கொண்டிருக் கும் அன்பும் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட, நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிரு க்கும் எல்லா சுகண்டிகளை விடவும் சிறந்ததும் மேலானதாகும்."    )தப்ஸீர் அய்யாஸ் -சூரா தௌபா, வசனம் 78)

அல்லாஹ்வின் அன்பும், திருப்தியுமே ஓர் அடியானுக்குக் கிடைக்கின்ற மிகப் பெரிய வெற்றியும் இன்பமும் ஆகும். அல்குர்ஆன் கூறுவதாவது:

      'அமைதியடைந்த ஆத்மாவே! நீ உன் இரட்சகன் பக்கம் அவனைத் திருப்திப்படுத்திய நிலையிலும், அவனிடம் பொருந்திக் கொள்ளப்பட்ட நிலையிலும் மீள்வாயாக. எனவே, நீ எனது அடியார்களில் பிரவேசிப்பாயாக. இன்னும் எனது சுவனத்திலும் நுழைந்து விடுவாயாக."  (89:27-30)

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9