மறுமை வாழ்வுஇந்த ஹதீஸ் ஷபாஅத் செய்வதன் தத்துவத்தை மிக அழகாகவும் தெளிவாகவும் உணர்த்துகின்றது.

9. ஆலமுல் பர்ஸக்

இவ்வுலகிற்கும் மறுவுலகிற்கும் இடையிலே பிறிதோர் உலகம் இருக்கின்றது. ஆலமுல் பர்ஸஹ் என அழைக்கப்படும் இவ்வுலகில் தான், மரணித்த அனைவரது உயிர்களும் மறுமை வரை வைக்கப் பட்டிருக்கும் என்று நாங்களும் நம்புகின்றோம்.

'இன்னும் அவர்கள் மரணித்ததிலிருந்து எழுப்பப்படும் வரை அவர்களுக்குப் பின்னால் பர்ஸக் இருக்கின்றது."  (23:100)

ஆலமுல் பர்ஸஹைப் பற்றிய அறிவும் மிகவும் மட்டுப் படுத்தப் பட்டதாகும். எனினும், அங்கு '{ஹதாக்கள் போன்ற நல்லடியார்களது ஆத்மாக்கள் உயர்ந்த அந்தஸ்தில் வைக்கப்பட்டு, பல நிஃமத்துகளை அனுபவித்த வண்ணம் இருப்பார்கள் என்று மட்டும் அறிந்து வைத்துள்ளோம்.

'ஒரு போதும் நீங்கள் அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்களை இறந்து விட்டவர்களென நினைக் காதீர்கள். அவர்கள் உயிருள்ளவர்கள் தான். இன்னும் அவர்கள் தமது இறைவ னிடத்தில் உணவளிக்கப் படுகின்றனர்." (03: 169)

அநியாயக்காரர்கள், அக்கிரமக்காரர்களது ஆத்மாக்கள் அங்கு வேதனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன. அல்குர்ஆன் பிர்அவ்னையும் அவனது கூட்டத்தாரையும் பற்றி பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது.

'நரக நெருப்பின் மீது காலையிலும் மாலையிலும் அவர்கள் எடுத்துக் காட்டப் படுவார்கள். மேலும், மறுமை நாள் நிலைபெற்று விடும் நாளில் பிர்அவ்னைச் சார்ந் தோரை கடினமான வேதனையில் புகுத்துங்கள் எனக் கூறப்படும்."  (40: 46)

ஆனால், அதிக பாவமுமின்றி அதிக நன்மையுமின்றி நடுநிலையில் உள்ளவர்கள், இன்பம் சுகிப்பதோ, வேதனைக்கு உள்ளாக்கப்படுவதோ இன்றி தூக்கத்திற்கு ஒப்பான ஒரு நிலையில் மறுமை வரை வைக்கப்பட்டிருப்பார்கள், மறுமை நாள் ஏற்படும் போது கண்விழிப்பார்கள் எனக் கூறப்படுகின்றது.

'மேலும், மறுமை நாள் நிலை பெறும் போது, குற்றவாளிகள் 'இங்கு கொஞ்ச நேரமே தவிர நாம் தங்கியிருக்கவில்லை|யென சத்தியம் செய்வார்கள். அறிவும், ஈமானும் கொடுக்கப் பட்டிருந்தவர்கள், 'அல்லாஹ்வின் ஏட்டில் உள்ளவாறு நீங்கள் உயிர் பெற்றெழும் இந்நாள் வரை திட்டமாக தங்கியிருந்தீர்கள். இது தான் எழுப்பப்படும் நாள். எனினும், நிச்சயமாக நீங்கள் இதனை அறிந்து கொள்ளாதவர்களாகவே இருந்தீர்கள்| என்று கூறுவார்கள்.' (30: 55-56)

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி  அவர்கள் இது பற்றி இவ்வாறு கூறினார்கள்:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next