ஷீஆக்களின் வரலாறு



 

ஆதாரம்:- முஸ்தத்ரகுல் ஹாகிம் பாக-3 பக்-160

ஃபுஸுனுல் முஹிம்மா பக்-27

 

ஷீஆ அல்லாதவர்கள் புரிந்து கொள்ளட்டும் நாங்கள் அலியின் ஷீஆக்களாக வாழ்கின்றோம் என்றால் அது நாயகத்தின் மாற்ற முடியாத கட்டளைக்கு அடிபணிந்தே நாங்கள் ஷீஅவைப் பின்பற்றுகின்றோம். அதாவது நாங்கள் ஆதார பூர்வ வழியில் தான் இருக்கின்றோம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளட்டும் அலியையும், அலியின் பிள்ளை(கள் இமாம்களாக தோன்றிய) களையும் பின்பற்றுகின்றோம் என்றால் அப்படி செய்யும் படி நாயகம் (ஸல்) கூறியதற்காகவே செய்கின்றோம் என்பதை தெரியாதவர்கள் தெரிந்து கொள்ளட்டும். அவர்களும் நாயகத்தின் கட்டளைக்கு அடி பணிந்து வாழ விரும்பினால் ஷீஆ அவர்களுக்கு சிறந்த வழியாகும். மறுமையில் ஜெயம் பெரும் எண்ணம் யாருக்கேனும் இருந்தால் அவர் நாயகத்தின் அருள் வாக்குகளுக்கு பூரணமாக அடிபணியட்டும். நாயகமே ஜெயம் பெறும் பாதையை அஹ்லுல் பைத்தினரின் பாதை என்றும் ஷீஆவாக வாழுங்கள் என்றும் கூறியுள்ளார்களே! சத்திய பாதையில் வாழும் யதார்த்த அஹ்லுஸ் சுன்னத் யாரெனில் நாயகத்தின் அருள் வாக்குகளுக் கு முற்றாக அடிபணிபவர் தான் மாறாக தன்னை அஹ்லுஸ் சுன்னத் என்று சொல்லிக் கொண்டு சுன்னாவை ஏற்று நடக்காமலிருப்பவரல்ல!

 

எனவே ஷீஆ என்ற பெயர் நபிகளார் மூலம் அவர்களது காலத்திலே நாயகத்திற்கு பின் அலியோடு தொடர்பு வைத்துக் கொள்பவர்களுக்கு சூட்டப் பட்டுள்ளது. மாறாக பின் வந்த கலீபாக்கள் காலத்திலோ அல்லது ஆங்காங்கே ஏற்பட்ட அரசியல் கொந்தளிப்புக்களிலே சூட்டப் பட்ட பெயரல்ல!

 

நாங்கள் மற்ற இஸ்லாமிய மத்ஹபுகளுக்கு சங்கை செய்து கண்ணியப் படுத்தி அவர்களோடு ஒரு வரிசையில் தொழுகின்றோம், ஒருமித்த காலத்திலும் குறிப்பிட்ட இடத்திலும் அவர்களோடு புனித ஹஜ் கடமைகளை நிறைவேற்றுகின்றோம். இஸ்லாத்தின் இறுதி நோக்கத்தை அடைய எல்லோரோடும் ஒத்துழைக்கின்றோம். அதே நேரத்தில் நாயகத்திற்குப் பின் அலியோடு வாழ்ந்தவர்கள் விஷேசமான வர்கள், நபிகளாரின் தனிக் கவனிப்புக்குள்ளாகி இருந்தவர்கள் என்று நம்புகின்றோம். இதனாலேதான் ஷீஆவை எங்களின் வாழ்கை வழியாக தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம். ஏனெனில் நாயகமே எங்களுக்கு ஷீஆவை காட்டித் தந்துள்ளார்கள்.

 



back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next