தஜ்வீதின் முக்கியத்துவம்     தன்வீனுக்குப் பின் Ùöáøò  Ðöíú                                   Ð

6)                நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்Ýóãóäú  ÒõÍúÒöÍó                   Ò 

     தன்வீனுக்குப் பின்ÕóÚöíúÏðÇ  ÒóáóÞóÇ                             Ò  

7)                நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்ãöäú  ÓõáúØóÇäò                    Ó

     தன்வீனுக்குப் பின்ÞæáÇð  ÓóÏöíÏðÇ                             Ó 

8)                நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்ãóäú ÔóßóÑó                     Ô   

     தன்வீனுக்குப் பின்ÔóíÁò  ÔóåöíúÏò                            Ô  

9)                நூனெ ஸாகினுக்குப் பின் ãöäú ÕöíÇãò                    Õ 

     தன்வீனுக்குப் பின்ÞóæãðÇ  ÕÇáöÍíä                        Õ 

10)             நூனெ ஸாகினுக்குப் பின்áöãóäú  Öóáø                  Ö  back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next