இஸ்ல்லாமிய சகோதரத்து;துவம
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/tamalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/tamalshia/public_html/page.php on line 103

எல்லாப் புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே . அல்ஹம்துலில்லாஹ ;. இறுதித்

தூதர்  , அகில உலகுக்கும் அருட்கொடை , அண்ணலெம்

பெருமானார் முஹம்மத் ( ஸல் ) அவர்கள் மீதும் அன்னாரின்

அடிச்சுவட்டினைப் பின்பற்றி வாழ்ந்த ஆருயிர் குடும்பத்தினர் ,

அருமை ஸஹாபாக்கள் அனைவர் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும்

சமாதானமும் சுபீட்சமும் என்றென்றும் உண்டாவதாக .

 

 

அல்லாஹ் விதித்துள்ள கடமையை நிறைவேற்று முகமாக

அவனில்லத்தில் வந்தமர்ந்திருக்கின்ற அல்லாஹ்வின்1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 next