கேள்வி பதில்

ஒன்று அல்லாஹ்வின் அருள் மறை மற்றது என்ன? எனது அஹ்லுல் பைத்தா அல்லது எனது சுன்னாவா?
ஐயமும் தெளிவும்
ஐயமும் தெளிவும்
ஐயமும் தெளிவும்
ஐயமும் தெளிவும்
ஐயமும் தெளிவும்
ஐயமும் தெளிவும்
சிலர் ஷீஆக்களின் தோற்றத்தை கலீபா உதுமான் ...
ஷீஆக் கொள்கையை அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸபா என்பவனா தோற்றுவித்தான்?
ஷீஆக்கள் உம்முல் முஃமினீன் அன்னை ஆயிஷா நாயகி (ரழி) அவர்கள் மீது பழி சுமத்துகின்றார்களா?
ஷீஆக் கொள்கையை அப்துல்லாஹ் இப்னு ஸபா என்பவனா தோற்றுவித்தான்?
ஷீஆக்கள் கத்துமுந் நுபுவ்வத்தை நிராகரிக்கின்றனரா?
அல் குர்ஆன் மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதில் தங்களது கருத்து என்ன?